Ceník a platby

Cena obědů pro žáky, kteří během školního roku (1. 9. 2021 - 31. 8. 2022) dovrší:

7 – 10 let: 26 Kč  (zálohová platba 500 Kč / měsíčně)  10x ročně (září – červen)
11 – 14 let: 28 Kč  (zálohová platba 540 Kč / měsíčně) 10x ročně (září – červen)
15 - více let: 29 Kč  (zálohová platba 540 Kč / měsíčně) 10x ročně (září – červen)
  • Vyrovnání případného nedoplatku zaplaťte prosím v září hotově.
  • Obědy se odhlašují den předem, při neplánované absenci nejdéle do 8.00 hod. (před vyučováním).
  • První oběd při nemoci je možno odebrat do přinesených jídlonosičů.
  • Ostatní obědy při absenci je možné odebírat za plnou cenu (+ osobní a věcná režie).
  • Při školních akcích odhlašuje obědy hromadně vyučující pedagog.

Prosíme rodiče o včasné zavedení trvalých příkazů (do 10. v měsíci – platby září – červen).
Číslo účtu 1261090379/0800

Další organizace:

Logo
ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou, příspěvková organizace
Jablonec nad Jizerou 370, 512 43 Jablonec nad Jizerou